Στο σποτ γίνεται αναφορά κυρίως στην κοινωνική πολιτική που θα ακολουθήσει η ΝΔ ως κυβέρνηση και στη στήριξη των ασθενέστερων.