Βασικό κομμάτι της νέας φιλοσοφίας διακυβέρνησης είναι η συνεχής επικοινωνία του κυβερνητικού επιτελείου με τους υπουργούς και τους γενικούς γραμματείς για την υποστήριξη και τον συντονισμό των ενεργειών τους και την επίτευξη των στόχων του κυβερνητικού προγράμματος.

Βασικό εργαλείο θα είναι αυτός ο ενιαίος μηχανισμός παρακολούθησης, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης ως προς τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, θα καταρτίζεται ένα ετήσιο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής από κάθε υπουργείο, ενώ θα υπάρχει και νομοθετικός και κανονιστικός προϋποογισμός. Τα νομοσχέδια θα συντάσσονται, με βάση τις εισηγήσεις των υπουργείων, από τη Γενική Γραμματεία Νομοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, με προϊστάμενο τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, Στέλιο Κουτνατζή.

Η Προεδρία της κυβέρνησης θα είναι ένας ισχυρός μηχανισμός υποστήριξης του υπουργικού έργου, αλλά και συντονισμού και παρακολούθησης αυτού.

Ρόλο-κλειδί, όπως αποκάλυψε το πρωί το Reader.gr, θα έχουν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών, Θανάσης Κοντογεώργης και η Γενική Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, Βίκυ Λοϊζου, οι οποίοι θα υπόκεινται στον υφυπουργό Άκη Σκέρτσο.

Η παρακολούθηση του έργου θα γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, με όχημα το πληροφοριακό σύστημα ΜΑΖΙ, ενώ ανά υπουργείο θα υπάρχει υπεύθυνος διαχείρισης του προγράμματος και ενημέρωσης με στοιχεία της κεντρικής βάσης δεδομένων.

Το ΜΑΖΙ θα τροφοδοτείται, λοιπόν, με όλα τα έργα και τις ενέργειες που συνθέτουν το κυβερνητικό πρόγραμμα, θα προσδιορίζει τις τυχόν συναρμοδιότητες υπουργείων και φορέων, θα ελέγχει τον προγραμματισμό κάθε δράσεις και θα περιλαμβάνει τις εκθέσεις προόδου για κάθε έργο. Ως προς τα βασικά μεγέθη του κυβερνητικού προγράμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε σήμερα 12 προτεραιότητες, υπάρχουν 51 προσδιορισμένοι στόχοι, 150 δράσεις και υποδράσεις, 320 έργα άμεσης προτεραιότητας, αλλά και ενέργειες θεσμικού χαρακτήρα που θα γίνουν.