Η επιλογή γίνεται μεταξύ των έξι αρχαιότερων για κάθε θέση δικαστικών λειτουργών. 

Ο κ. Τσιάρας από τους έξι παλαιότερους δικαστές κάθε κλάδου επέλεξε τρεις και τους πρότεινε στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

Για τη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου η επιλογή του υπουργού Δικαιοσύνης θα είναι μεταξύ των εξής έξι αντιπροέδρων:

 • Αγγελική Αλειφερoπoύλoυ, η οποία αποχωρεί από το δικαστικό σώμα σε δυο χρόνια,
 • Γεώργιoς Λέκκας, ο οποίος αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος (30 Ιουνίου 2019), 
 • Πηvελόπη Ζωvταvoύ, αποχωρεί σε λιγότερο από σε ένα έτος, 
 • Iωσήφ Τσαλαγαvίδης, αποχωρεί σε λιγότερο από σε ένα έτος, 
 • Ειρήvη Καλoύ, αποχωρεί σε δυο χρόνια και
 • Δήμητρα Κoκoτίvη, αποχωρεί σε δυο χρόνια

Για τη θέση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ο κ. Τσιάρας θα επιλέξει ανάμεσα στους εξής:

 • Δημήτρης Δασούλας
 • Βασίλης Πλιώτας
 • Χαράλαμπος Βουρλιώτης
 • Βασιλική Θεοδώρου
 • Ευσταθία Σπυροπούλου
 • Παναγιώτης Καραγιάννης

Να σημειωθεί ότι ο Δημήτριος Δασούλας αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος (30 Ιουνίου 2019) από το εισαγγελικό σώμα, ο Βασίλειος Πλιώτας αποχωρεί σε τρία χρόνια, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αποχωρούν σε δυο χρόνια.