Ένα μικρό και εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, εμφάνιζε ως χώρο συγκέντρωσης των μελών του ένα αναψυκτήριο, που εκμεταλλεύονταν και μέρος του αιγιαλού στο Άιγιο, δίνοντας μάλιστα στους πελάτες αντί για αποδείξεις… κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος!

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντόπισαν το αναψυκτήριο, του οποίου εκμεταλλευτής εμφανίζεται το πολιτικό κόμμα, μέσω δωρεάν παραχώρησης που είχε κάνει προς τον φορέα ο προηγούμενος διαχειριστής της εγκατάστασης.

Το αναψυκτήριο δεν είχε δηλωθεί ως επαγγελματική εγκατάσταση και παράλληλα δεν είχε δηλωθεί η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα. Ο οποίος, αντί της έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης, παρείχε στους πελάτες κουπόνια οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος, ισόποσης αξίας με τα προϊόντα που αγόραζαν οι πελάτες (καφέδες, σάντουιτς, κ.λπ.).

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι δεν είχαν εκδοθεί 933 αποδείξεις, αξίας περίπου 4.700 ευρώ. Επιβλήθηκε λουκέτο 48 ωρών, ενώ η επιχείρηση ελέγχεται και για το σύνολο των φόρων που δεν έχει αποδώσει.