Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει «Το τακτικό προσωπικό του δημοσίου όχι μόνο δεν αυξήθηκε αλλά μειώθηκε στα χρόνια της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα το τακτικό προσωπικό του δημοσίου από 576.856 το Δεκέμβριο του 2014, μειώθηκε σε 565.324 το Δεκέμβριο του 2018. Η δε μισθολογική δαπάνη για το συνολικό προσωπικό του δημοσίου, είναι απολύτως ελεγχόμενη, εντός των πλαισίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Σταθερότητας (ΜΠΔΣ).

Ως γνωστόν ο αριθμός των συμβασιούχων παρουσιάζει έντονη διακύμανση ανάλογα με την εποχικότητα και τυχόν απρόβλεπτες συνθήκες. (Παραδείγματα εποχικών πυροσβεστών, αναπληρωτών καθηγητών κλπ).Η δέσμευση για διατήρηση σταθερού αριθμού συμβασιούχων, αφορά το μέσο όρο ανά  έτος και όχι τους αριθμούς ανά μήνα. Έτσι, ο  μέσος όρος των συμβασιούχων  για το έτος 2018 ανήρθε περίπου σε 49.000 συμβασιούχους.

Σε κάθε περίπτωση, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που δρομολόγησε μόνιμες και βιώσιμες λύσεις στα ζητήματα του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου. Ειδικότερα προχώρησε στη μονιμοποίηση άνω των 3.000 πυροσβεστών 5ετους υποχρέωσης που ήταν σε ομηρία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και εκκίνησε  τις διαδικασίες πρόσληψης 3.200 μόνιμων υπαλλήλων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», 4.500 μόνιμων καθηγητών στην Ειδική Αγωγή,10.500 μόνιμων καθηγητών Γενικής Παιδείας και 10.000 στην Υγεία. Ακόμη πέτυχε την του κανόνα 1:1 για τις προσλήψεις στο δημόσιο από 1/1/2019».

Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει αν θα διατηρήσει τον «κανόνα 1:1 προσλήψεις στο Δημόσιο» ή θα «επαναφέρει το μνημονιακό 1:5». 
«Μήπως η Κυβέρνηση της ΝΔ πιστή στις προεκλογικές της  δεσμεύσεις θέλει να επαναφέρει τον μνημονιακό κανόνα 1:5 για τις προσλήψεις στο δημόσιο; Μήπως δεν θέλει να προχωρήσει  τις προσλήψεις μόνιμων καθηγητών  και μόνιμων υπαλλήλων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»; Μήπως ξεκινά πάλι μια  προσπάθεια στοχοποίησης του δημοσίου και των λειτουργών του κατά τα πρότυπα του 2014, για την εφαρμογή ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών? Μήπως ο πραγματικός στόχος της Κυβέρνησης είναι  η ιδιωτικοποίηση κρίσιμων τομέων του δημοσίου και η απόλυση των συμβασιούχων σε αυτούς; Μήπως γι’αυτό γίνεται ειδική αναφορά στους τομείς της καθαριότητας και της σίτισης;
Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να απαντήσει υπεύθυνα αν η Κυβέρνηση θα τηρήσει τον κανόνα 1:1 για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και αν θα προχωρήσουν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην Παιδεία και στους άλλους τομείς του Κοινωνικού Κράτους που είχαν δρομολογηθεί από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».