Μέχρι το τέλος του μήνα, θα ξεκινήσει στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής και η συζήτηση επί των αναθεωρητέων άρθρων του Συντάγματος, που είχε εγκρίνει η προηγούμενη Βουλή. 

Μέσα στον Οκτώβριο, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της, ώστε στον Νοέμβριο να διεξαχθούν στην Ολομέλεια οι ψηφοφορίες επί των αναθεωρητέων διατάξεων για να κλείσει η αναθεωρητική διαδικασία. 

Ο πρόεδρος της Βουλής ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, διευκρίνισε ότι η Βουλή θα κληθεί να ψηφίσει επί 49 διατάξεων τις οποίες η προηγούμενη βουλή έχει κρίνει «υπό αναθεώρηση». 

Από αυτές, οι 33 είχαν ψηφιστεί από 151 βουλευτές και θα πρέπει τώρα να υπερψηφιστούν από 180. Οι υπόλοιπες 16 ψηφίστηκαν στην προηγούμενη βουλή από περισσότερους από 180 και έτσι χρειάζονται πλέον μόλις 151 ψήφους για να αναθεωρηθούν.