Αξιολογώντας την κυβέρνηση οι πολίτες απαντούν 68% θετικά, 21% αρνητικά και 6% δεν εκφράζεται ούτε αρνητικά, ούτε όμως και θετικά. 

Ακόμα πιο θετική είναι η αξιολογήση του ίδιου του πρωθυπουργού που έχει 74% θετικές γνώμες, 19% αρνητικές και 4% ουδέτερες. 

Το 61% των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε σωστή κατεύθυνση. Σε λάθος πιστεύει ότι βρίσκεται το 27%, ενώ το 4% αποφεύγει να απαντήσει θετικά ή αρνητικά. 

Για τα πρόσωπα της κυβέρνησης, θετικά εκφράζεται το 47% των ερωτηθέντων, αρνητικά το 15% και το 30% ουδέτερα.