«Η ελληνική οικονομία χρειάζεται μια ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική. Όχι αποσπασματικές ρυθμίσεις, όχι αδιαφάνεια στη διαχείριση των ευρωπαϊκών και των εθνικών πόρων» σημειώνει ο κ. Παππάς και προσθέτει ότι «οι άνθρωποι των επιχειρήσεων περίμεναν για το 2020:

  • Τη μείωση της προκαταβολής φόρου
  • Την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
  • Το συντελεστή των αποσβέσεων στο 150%
  • Ενισχύσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

«Αντί όλων αυτών» καταλήγει, «τις όποιες θετικές ρυθμίσεις θα τις καταπιεί στην κυριολεξία ο φουσκωμένος λογαριασμός της ΔΕΗ κατά 15 με 20%».