Έτσι, Γραμματέας  Αγροτικών Φορέων, ορίσθηκε η Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, η Βικεντία Συροπούλου – Μπασιάκου, Γραμματέας Προγράμματος ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος και Παραγωγικών Τομέων, ο Άκης Μπάφας.