«Η κλιματική αλλαγή μας αφορά όλους. Ακόμη και όσους δεν πιστεύουν ότι έχει ανθρωπογενή αίτια. Και οι δράσεις μετριασμού (mitigation) και προσαρμογής (adaptation) σε αυτή χρειάζονται καταμερισμό εργασίας, συντονισμό και χρήματα. Η Ελλάδα στο διεθνή καταμερισμό εργασίας έχει αναλάβει σαφείς πρωτοβουλίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της διάβρωσης των μνημείων» .

Σε αυτό το πνεύμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Ομιλία του (15:20 τοπική ώρα) στην Ειδική Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα (Climate Action Summit) που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κ. A. Gutierrez, θα αναδείξει τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας - με την υποστήριξη της UNESCO και του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας.

Επίσης, ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί στις ενέργειες της Ελλάδας για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη διαχείριση απορριμμάτων και την έμφαση σε ένα μοντέλο πράσινης οικονομίας.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός την πρώτη ημέρα παραμονής του στη Νέα Υόρκη, θα συναντηθεί κατά σειρά, με τον CEO της JP Morgan Chase (09:30 τοπική ώρα) και με τους ηγέτες της Κολομβίας (11:00), της Αλβανίας (12:30), του Κοσσόβου (16:15), της Παλαιστίνης (17:00) και της Σερβίας (18:00), ενώ θα παραχωρήσει συνέντευξη στην Washington Post (08:30).