Μάλιστα, την ώρα που τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούσαν την ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του δολοφονημένου αντιφασίστα. 

«Έχουμε πολύ πιο σημαντικούς που πρέπει να τιμήσουμε…», αλλά και «τον κλάψαμε τον νεκρό, φτάνει» ήταν η αντίδραση των συγκεκριμένων δημοτικών συμβούλων, που δεν περιορίστηκαν στην διαφωνία επί της πρότασης για το ενός λεπτού σιγή, αλλά φρόντισαν να μην την αφήσουν και να συμβεί.