Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη εξέπνευσε η προθεσμία που ορίζει ο Κανονισμός της Βουλής για την κατάθεση πρότασης να παραπεμφθεί η βασιμότητα των κατηγοριών σε τριμελές γνωμοδοτικό συμβούλιο, και δεν αξιοποιήθηκε από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος της Βουλής έχει τη δυνατότητα να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής της συζήτησης επί της προτάσεως της ΝΔ, όπερ και εγένετο.

Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις πέντε το απόγευμα της Τρίτης και έχει τη δυνατότητα να μιλήσει ο κ. Παπαγγελόπουλος ή να επιλέξει να αποστείλει υπόμνημα.

Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα και θα ακολουθήσει μυστική ψηφοφορία.

Με βάση την πρόταση της ΝΔ ο κ. Παπαγγελόπουλος παραπέμπεται για τέσσερα αδικήματα.

  1. Ηθική Αυτουργία στο αδίκημα κατάχρησης εξουσίας κατά φυσική αυτουργία και άμεση συνέργεια δικαστικών λειτουργών (άρθρο 46 παρ 1σε συνδ. με 239 Π.Κ.)
  2. Πρόκληση και Προσφορά για τέλεση εγκλήματος (άρθρο 186 παρ 1 και 2 Π.Κ.)
  3. Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος και Παράβαση καθήκοντος ( άρθρο 46 παρ 1 σε συνδ. με άρθρο 259 Π.Κ. και 259 Π.Κ. αυτοτελώς)
  4. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία (άρθρο 224 παρ 2 Π.Κ.)