Όσον αφορά την ομάδα προγράμματος, στην οποία επικεφαλής είναι ο Γιώργος Σταθάκης, αυτή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αν και απομένει να γίνουν κάποιες λίγες προσθήκες ακόμη με τα νέα μέλη που θα προστεθούν να μπορούν να βοηθήσουν σε τεχνικά και πολιτικά θέματα τα οποία βρίσκονται ακόμη σε διαβουλεύσεις.

Αφού παρουσιαστεί το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινείται το πρόγραμμα, πιθανότατα και μέσα στην εβδομάδα όπως προαναφέραμε, θα ξεκινήσει η επιμέρους δουλειά ώστε να είναι έτοιμο μέχρι τον Ιανουάριο.