Με δεδομένο ότι η βασική διαφωνία το προηγούμενο διάστημα εντοπιζόταν στην πιστοποίηση της απουσίας των Ελλήνων του εξωτερικού, το υπουργείο Εσωτερικών έχει επεξεργαστεί μία νέα φόρμουλα, προκειμένου οι εκλογείς να πιστοποιούν την παρουσία τους στην Ελλάδα με επίσημα κρατικά έγγραφα. 

Κατά πληροφορίες, δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατοίκων εξωτερικού που θα ανοίξουν θα έχουν όσοι απουσιάζουν 30 ή 35 χρόνια από την Ελλάδα και μπορούν με επίσημα κρατικά έγγραφα να πιστοποιήσουν ότι κατά το διάστημα αυτό πέρασαν 2 χρόνια στην Ελλάδα ή καθοιονδήποτε τρόπο είχαν σχετική με τη χώρα δραστηριότητα, π.χ. οικονομική δραστηριότητα. Εκτιμάται ότι αυτό το πλαίσιο συμφωνίας μπορεί να αποσπάσει το ναι του ΚΚΕ, ενώ μένει να φανεί εάν στο τέλος θα μπει στο πλαίσιο και ο ΣΥΡΙΖΑ.