Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση που έγινε σε εξαιρετικό κλίμα, επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις της χώρας μας με το Λουξεμβούργο.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ευρώπη, οι προοπτικές και οι προκλήσεις για την ΕΕ.