Με τη μεγαλύτερη συναίνεση πέρασε διάταξη στο νόμο περί ευθύνης υπουργών για κατάργηση της προθεσμίας άσκησης δίωξης, φτάνοντας τα 274 «υπέρ», ενώ τις 212 έφτασε η διάταξη του άρθρου 54 που επιτρέπει την διευκόλυνση των εκλογέων εκτός επικρατείας κάτι που σημαίνει πως το ψήφισαν όλοι εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν οι διατάξεις τόσο για την διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, όσο και εκείνη για τις Ανεξάρτητες Αρχές με μόλις 158. 

Σύσσωμη η αντιπολίτευση, στράφηκε ενάντια στις δυο τελευταίες ψηφίζοντας κατά με τις 139 διαθέσιμες ψήφους.

Τα 9 άρθρα του Συντάγματος που τροποποιήθηκαν είναι τα εξής:

Άρθρο 21, παράγραφος 1: Για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα Υπέρ: 190, Κατά: 107

Άρθρο 32, παράγραφος 4: Για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας Υπέρ: 158, Κατά: 139 

Άρθρο 54, προσθήκη παρ. 4: Για την διευκόλυνση των εκτός επικρατείας εκλογέων Υπέρ: 212, Κατά: 84, Παρών: 1

Άρθρο 62, για τον περιορισμό του βουλευτικού ακαταδίωκτου Υπέρ: 179, Κατά: 117, Παρών: 1

Άρθρο 68, παράγραφος 2, για τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών κατ’ εξαίρεση του κανόνα της πλειοψηφίας Υπέρ: 189, Κατά: 94, Παρών: 14

Άρθρο 73, για τη θέσπιση λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, Υπέρ: 254, Κατά: 32, Παρών: 11

Άρθρο 86, παράγραφος 3, κατάργηση της προθεσμίας άσκησης δίωξης, Υπέρ: 274, Κατά 0, Παρών: 23

Άρθρο 96, παράγραφος 5, για τα στρατιωτικά δικαστήρια, Υπέρ: 189, Κατά: 94, Παρών: 14

Άρθρο 101Α, για την επιλογή των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών, Υπέρ: 158, Κατά 139, Παρών: 0

Ακόμα καταργήθηκαν 9 διατάξεις, 5 άρθρων του Συντάγματος παμψηφεί με τις ψήφους και των 297 παρόντων βουλευτών.

Οι προτάσεις που απορρίφθηκαν:

Άρθρο 3, παρ 1. για την θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους, Υπέρ: 83, Κατά: 190, Παρών: 24

Άρθρο 3, παρ.2 για την θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους, Υπέρ: 85, Κατά: 190, Παρών: 22

Άρθρο 3, παρ. 3, κατάργηση της παραγράφου, Υπέρ: 124, Κατά: 170, Παρών: 3

Άρθρο 3, εισαγωγή ερμηνευτικής δήλωσης, Υπέρ: 83, Κατά: 187, Παρών: 27

Άρθρο 5, παρ. 2, για την απαγόρευση διακρίσεων βάσει φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού: Υπέρ: 120, Κατά: 170, Παρών: 7

Άρθρο 13, παρ. 5 για την θέσπιση πολιτικού όρκου, Υπέρ: 83, Κατά: 170, Παρών: 44

Άρθρο 21, παρ. 3 δικαίωμα στην Υγεία, Υπέρ:115, Κατά: 182

Άρθρο 21, προσθήκη παρ. 7, για δημόσιο έλεγχο βασικών κοινωνικών αγαθών, Υπέρ: 125, Κατά: 172

Άρθρο 22, παρ. 1, δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία ανεξαρτήτως ηλικίας, Υπέρ: 129, Κατά: 168

Άρθρο 22, παρ.2, μονομερής προσφυγή στη διαιτησία - ευνοϊκή ρύθμιση, Υπέρ: 128, Κατά: 168, Παρών: 1

Άρθρο 22, παρ. 4, απαγόρευση επίταξης προσωπικών υπηρεσιών, Υπέρ: 106, Κατά: 190, Παρών: 1

Άρθρο 22, παρ. 5, αναγωγή της κοινωνικής ασφάλισης σε δικαίωμα, Υπέρ: 109, Κατά: 180, Παρών: 8

Άρθρο 25, παρ.3, κατάργηση της απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, Υπέρ: 107, Κατά: 190

Άρθρο 28, παρ. 2 Θέσπιση δημοψηφίσματος επί συνθήκης ή συμφωνίας προβλέπουσας μεταβίβαση κυριαρχικών αρμοδιοτήτων του, Υπέρ: 94, Κατά: 194, Παρών: 9

Άρθρο 32, παρ.5, έκτακτη σύγκληση της απούσας Βουλής για την εκλογή ΠτΔ, Υπέρ: 82, Κατά: 213, Παρών: 1

Άρθρο 33, παρ. 2, θέσπιση πολιτικού όρκου για ΠτΔ, Υπέρ: 97, Κατά: 168, Παρών: 32

Άρθρο 37, παρ.2. , υποχρεωτική βουλευτική ιδιότητα πρωθυπουργού, Υπέρ: 93, Κατά: 180, Παρών: 24

Άρθρο 38, παρ.1, εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας, Υπέρ: 83, Κατά: 212, Παρών: 2

Άρθρο 38, παρ.2, ορισμός αναπληρωτή πρωθυπουργού, Υπέρ: 103, Κατά: 182, Παρών: 12

Άρθρο 44, παρ. 2 δημοψήφισμα με λαϊκή πρωτοβουλία, Υπέρ: 116, Κατά: 158, Παρών: 23

Άρθρο 54, παρ.1 Θέσπιση αναλογικού συστήματος εκλογής, Υπέρ: 94, Κατά: 180, Παρών: 23

Άρθρο 54, εισαγωγή ερμηνευτικής παραγράφου, ορισμός αναλογικού συστήματος, Υπέρ; 84, Κατά: 204, Παρών: 9

Άρθρο 56, κώλυμα εκλογιμότητα διατελεσάντων βουλευτών επί τρεις διαδοχικές περιόδους, Υπέρ: 84, Κατά: 202, Παρών: 11

Άρθρο 59, παρ. 1, θέσπιση πολιτικού όρκου για βουλευτές, Υπέρ: 96, Κατά: 169, Παρών: 32

Άρθρο 59, παρ.2, Θέσπιση πολιτικού όρκου, Υπέρ: 97, Κατά 167, Παρών: 33

Άρθρο 84, παρ.2, Εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας, Υπέρ: 83, Κατά: 213, Παρών: 1

Άρθρο 86, εισαγωγή ερμηνευτικής δήλωσης, προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής, Υπέρ: 84, Κατά: 188, Παρών: 25

Άρθρο 101, παρ. 1, περιφερειακή οργάνωση του κράτους, Υπέρ: 93, Κατά: 189, Παρών: 15

Άρθρο 101, παρ. 4, εξειδίκευση κρατικής μέριμνας για νησιωτικές περιοχές, Υπέρ: 129, Κατά: 168

Άρθρο 101, εισαγωγή ερμηνευτικής, Υπέρ: 129, Κατά: 158, Παρών: 10

Άρθρο 102, παρ.2, θέσπιση αναλογικού εκλογικού τμήματος ΟΤΑ, Υπέρ: 105, Κατά: 190, Παρών: 2