Αν το υπουργείο Υγείας διαπιστώνει ότι υστερούν έναντι των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί, τότε θα έχει δικαίωμα αυτοδίκαιης απόλυσης των διοικητών και των αναπληρωτών και μάλιστα χωρίς αποζημίωση.

Οι βασικοί ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι του συμβολαίου αποδοτικότητας που θα κληθούν να υπογράψουν οι νέοι διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων, είναι οι εξής:

1) Οικονομικό-διαχειριστικοί στόχοι

  • Μείωση αξίας ληξιπρόθεσμων
  • Μείωση κόστους προμηθειών, ενέργειας, κόστους συντήρησης
  • Παρακολούθηση και μείωση δεικτών κόστους (Φάρμακο, υγειονομικό υλικό, υλικά εργαστηρίων-αντιδραστήρια, ορθοπεδικό υλικό)
  • Σωστή λειτουργία των Λογιστηρίων

2) Ποιοτικοί στόχοι

  • Μείωση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
  • Μείωση χρήσης αντιβιοτικών
  • Μείωση των χρόνων αναμονής στα Εξωτερικά Ιατρεία και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
  • Μέτρηση και βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης ασθενών και εργαζομένων

3) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

  • Αύξηση του βαθμού αξιοποίησης ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενή - Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων ασθενών
  • Ενίσχυση υποδομών δικτύων και εξοπλισμού πληροφορικής στα Νοσοκομεία.