Όπως αποκαλύφθηκε έπειτα από επίμονες προσπάθειες της ερευνητικής ομάδας vouliwatch, τα κόμματα από σπανίως ως ποτέ χρησιμοποιούν την κρατική χρηματοδότηση για τον σκοπό που προορίζεται. 

Αντίθετα προτιμούν να πληρώνουν χρέη και μισθοδοσίες του προσωπικού τους, όπως κάνουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχα αλλά και να διακινούν χρήματα εκτός των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών. 

Η ομάδα Vouliwatch καταγγέλλει ακόμα ότι χρειάστηκε έναν χρόνο επίμονων ερωτημάτων για τη χρήση των επιχορηγήσεων στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, χωρίς να λαμβάνει καμία απάντηση παρά μόνο όταν κατέφυγε στη Δικαιοσύνη. 

Έτσι, λίγο πριν την εκδίκαση της υπόθεσης, πήρε στα χέρια της το πολυπόθητο έγγραφο, το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

«1.Μη διακίνηση εσόδων-δαπανών μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών

Η Επιτροπή εντοπίζει ότι σχεδόν όλα τα κόμματα δεν διακίνησαν τα έσοδα ή τις δαπάνες τους μέσω των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών που προβλέπει ο νόμος, χωρίς να αναφέρει τα ποσά που διακινήθηκαν εκτός. Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι το 50% της τελευταίας κάθε φορά καταβληθείσας σε αυτά τακτικής χρηματοδότησης. Η Επιτροπή, όμως, αποφάσισε να μην επιβάλει κανένα πρόστιμο με την αιτιολογία ότι ήταν προεκλογική περίοδος το 2015, ότι τα κόμματα δεν είχαν οργανωμένα λογιστικά πρότυπα και δεν πρόλαβαν να συμμορφωθούν στις νομοθετικές διατάξεις.

2. Διάθεση ειδικής κρατικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς σκοπούς για την εξόφληση τραπεζικών χρεών ή για μισθούς!

Το δεύτερο και πολύ ενδιαφέρον σημείο της έκθεσης αφορά στο γεγονός ότι τα κόμματα έλαβαν χρηματοδότηση από το κράτος για ερευνητικούς σκοπούς και είτε δεν την χρησιμοποίησαν την χρονιά που την έλαβαν και τη μετέφεραν στο επόμενο έτος είτε - ακόμα καλύτερα- τη διέθεσαν σε σκοπούς άλλους από αυτούς που ρητά και αυστηρά προβλέπει ο νόμος. Ειδικότερα:

- Η «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», όπως συνέβη και τις επόμενες δύο χρονιές (2016-2017), από τη συνολική κρατική επιμορφωτική δαπάνη που έλαβε, διέθεσε το ποσό των 350.997,95 Ευρώ για εξόφληση χρεών του κόμματος σε Τράπεζες και Δημόσιο!

Εκπληκτική είναι επίσης η πρωτότυπη διάθεση - αποκάλυψη ότι δύο κόμματα έλαβαν αυτή την χρηματοδότηση και αντί να την διαθέσουν για επιμορφωτικούς σκοπούς, πλήρωσαν τους μισθούς του προσωπικού τους! Συγκεκριμένα:

- Η «ΔΡΑΣΗ» ξόδεψε τη συνολική κρατική επιμορφωτική της χρηματοδότηση, ύψους 4.996 ευρώ, για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού!

 Το «ΠΑΣΟΚ» από τη συνολική κρατική επιμορφωτική δαπάνη που έλαβε, ξόδεψε ποσό 199.191,51 Ευρώ για πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού!