Το αντικείμενο της θέσης της Μπέτης Μπαζιάνα είναι «Επίπεδο ελέγχου-Πρωτόκολλα Πρόσβασης και Αρχιτεκτονικές σε Οπτικά Δίκτυα», ενώ την διεκδίκησαν τέσσερις υποψήφιοι.  

Μέχρι στιγμής δεν έχουν κατατεθή ενστάσεις επί της διαδικασίας, αν και η δυνατότητα αυτή δίνεται για δυο μήνες μετά το διορισμό.  Μετά από αυτή την απόφαση το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα ακολουθήσει τις προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες για τον διορισμό της κ. Μπαζιάνα στο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών .

ΠΗΓΗ: tvstar.gr