Η εκδήλωση για την κοπή της πίτας από τον περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη έγινε στις 12 Ιανουαρίου με καλεσμένους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως προκύπτει από απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», η δαπάνη που εγκρίθηκε έφτασε το ποσό των 12.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Λίγες ημέρες μετά την αρχική αυτή απόφαση ελήφθη καλύτερη οικονομική προσφορά, ύψους 10.800 ευρώ, και το αρχικό κονδύλι κόπηκε κατά 1.200 ευρώ.