Η τροπολογία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την Πολιτική Προστασία και προβλέπει, μεταξύ άλλων, και τον ορισμό εθνικού συντονιστή για τον έλεγχο των ΜΚΟ.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία καθορίζονται οι διαδικασίες για την εγγραφή και την απεγγραφή των ΜΚΟ από το υπό δημιουργία ηλεκτρονικό μητρώο.

Μέχρι στιγμής έχουν καταχωρηθεί 86 ΜΚΟ από τις πάνω από 300 που είχαν κάνει αίτημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να γίνει ποιοτικός έλεγχος για την πηγή χρηματοδότησης και το ρόλο που επιτελούν.