Μια δεύτερη σημαντική τομή έχει στα σκαριά η κυβέρνηση, καθώς, με βάση τον νόμο του Επιτελικού Κράτους που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες, κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος αυτού του μήνα, η διαδικασία της επιλογής μόνιμων υπηρεσιακών γραμματέων που θα είναι συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την αποκομματικοποίηση της διοίκησης. Αντίστοιχους γραμματείς είχε προσπαθήσει να τοποθετήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ στα υπουργεία, με τη ΝΔ, όμως, να καταγγέλλει τότε με σφοδρότητα τη διαδικασία που είχε χρησιμοποιηθεί, προκειμένου να γίνουν από το παράθυρο κομματικοί διορισμοί. 

Κάπως έτσι, η κυβέρνηση προκρίνει το μοντέλο με τους υπηρεσιακούς γραμματείς που προέρχεται ως έμπνευση από τη Γερμανία. Εκεί υπάρχουν οι λεγόμενοι Staatssekretäre, οι οποίοι είναι τόσο κοινοβουλευτικοί όσο και υπηρεσιακοί. Οι κοινοβουλευτικοί είναι κάτι σαν τους εν Ελλάδι υφυπουργούς, ενώ οι υπηρεσιακοί είναι ένα κράμα υφυουργού και γενικού γραμματέα. Σε κάθε περίπτωση, στη Γερμανία οι υπηρεσιακοί γραμματείς είναι οι ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι εντός των υπουργείων τους, εκπροσωπούν πολλάκις τον υπουργό σε μια σειρά υπηρεσιακών συναντήσεων και έχουν κρίσιμο ρόλο. Το πιο κρίσιμο, όμως, είναι ότι δεν είναι πολιτικά πρόσωπα και μπορεί, στη διάρκεια της θητείας τους, να συνεργαστούν με πρόσωπα από διαφορετικά κόμματα. 

Οι εν Ελλάδι υπηρεσιακοί γραμματείς θα έχουν μόνιμη τριετή θητεία, μετά από τον διορισμό τους, με την προοπτική ανανέωσης της θητείας αυτής για άλλα τρία χρόνια. Ο διορισμός τους, αν δεν παραιτηθούν οι ίδιοι, δεν θα μπορεί να ανακληθεί με απόφαση του εκάστοτε, παρά μόνο, αν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερα σοβαρός λόγος, όπως η μόνιμη αδυναμία εκτέλεσης καθηκόντων για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής. Τη διαδικασία διορισμών τρέχει μια πενταμελής επιτροπή που απαρτίζεται κατά τα 4/5 από μέλη του ΑΣΕΠ και από τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Προκειμένου κάποιος να επιλεγεί θα εξετάζονται τρεις παράμετροι: τα ακαδημαϊκά προσόντα (τίτλοι σπουδών, γλώσσες κλπ.), η εμπειρία σε διοικητικές θέσεις ευθύνης, αλλά και η δομημένη συνέντευξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλες τις προηγούμενες μέρες έτρεχαν συνεντεύξεις ενδιαφερομένων, προκειμένου σύντομα να υπάρξουν ανακοινώσεις. 

Βεβαίως, η τοποθέτηση των υπηρεσιακών γραμματέων των υπουργείων φέρνει ανακατατάξεις στην ιεραρχία, με την κυβέρνηση να έχει ως στρατηγική επιδίωξη να δώσει περισσότερο χώρο στους λειτουργούς του δημοσίου. Οι υπηρεσιακοί γραμματείς, με βάση τον νόμο του Επιτελικού Κράτους, θα έχουν ως καθήκον τη μέριμνα για την ομαλή διοικητική και οικονομική λειτουργία των Υπουργείων, καθώς και για τη σύνταξη του Σχεδίου Δράσης του υπουργείου, δηλαδή του οδικού χάρτη προτεραιοτήτων του. Πρακτικά, ο υπηρεσιακός γραμματέας θα είναι ο ανώτερος δημόσιος υπάλληλος εντός του υπουργείου, ενώ πλέον η πολιτική ηγεσία, ήτοι ο υπουργός, οι υφυπουργοί και οι γενικοί γραμματείς θα περιορίζονται στα πολιτικά καθήκοντά τους και στη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του υπουργείου.

Η τοποθέτηση των υπηρεσιακών γραμματέων τις επόμενες εβδομάδες είναι η δεύτερη, εξαιρετικά σημαντική κίνηση που κάνει η κυβέρνηση στο κράτος τις τελευταίες εβδομάδες. Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές εβδομάδες ανακοινώθηκε, με βάση το άρθρο 109 του νόμου για το Επιτελικό Κράτος, η μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής ατομικών διοικητικών πράξεων από τους υπουργούς στους γενικούς διευθυντές των υπουργείων. Πρόκειται με τη σειρά της για μια σημαντική μεταρρύθμιση, όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, διότι επιταχύνονται οι διαδικασία, ενώ παράλληλα οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν μπορούν πλέον να κρύβονται πίσω από την υπογραφή ή μη υπογραφή του υπουργού.