Όπως και χθες έτερος εκ των προστατευόμενων μαρτύρων, «Μάξιμος Σαράφης», έτσι και η «Κελέση» καταθέτει μόνο με ηχητικά μέσα και με  αλλοίωση της φωνής στην αντιπροσωπεία της προανακτικής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Η «Αικατερίνη Κελέση» έχει εμφανιστεί να καταθέσει συνολικά οκτώ φορές, με την πρώτη κατάθεση στις 6 Νοεμβρίου του 2017 και την τελευταία στις 4 Φεβρουαρίου 2018.

Ερώτημα για ενδεχόμενη διεύρυνση του κατηγορητηρίου

Στο μεταξύ, διαβιβάστηκε στο επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής ερώτημα για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ενόψει πιθανής διεύρυνσης των αδικημάτων, πέραν εκείνων για τα οποία έχει εντολή να διενεργήσει έρευνα η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Διεύρυνση κατηγορητηρίου είχε γίνει στην περίπτωση της προκαταρκτικής επιτροπής που είχε συγκροτηθεί για τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Τότε, την απόφαση για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου είχε λάβει η Ολομέλεια, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου.

Στην περίπτωση της προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, εφόσον το επιστημονικό συμβούλιο, γνωμοδοτήσει ότι πρέπει να λάβει απόφαση η Ολομέλεια, τότε θα έχουν εφαρμογή όλες οι πρόνοιες του Κανονισμού της Βουλής για την συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης θέλει τη γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου προκειμένου να μην τεθεί θέμα ακυρότητας της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου στο μέλλον.