«Την άμεση γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης, στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 78  παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε πιο συγκεκριμένα ο κ. Πέτσας. 

Το άρθρο 78 παρ. 3 αναφέρει: «3. Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επείγουσα κατάσταση, λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους ή των εν λόγω κρατών μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». 
    
Η ανακοίνωση του κ. Πέτσα γέννησε σενάριο για ένα ελληνικό αίτημα περί σύγκλησης Έκτακτης Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε. Το ενδεχόμενο δεν είναι απίθανο να τεθεί στο ραντεβού του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ την Τρίτη, αλλά για την ελληνική πλευρά η επίκληση αυτού του άρθρου είναι πιο σημαντική για άλλον λόγο.

Θα λειτουργήσει ως «θεσμικός μανδύας» για τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε επίσης ο κ. Πέτσας, όπως την αναστολη υποβολής αιτήσεων ασύλου για έναν μήνα και τη συνακόλουθη άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στο ελληνικό έδαφος. Η κυβέρνηση επικαλείται μέσω του άρθρου 78 παρ. 3 τις έκτακτες συνθήκες, αλλά και τη μαζική απόπειρα εισόδου ανθρώπων στη χώρα, προκειμένου να τεκμηριώσει τα αυστηρά μέτρα αποτροπής που λαμβάνει. Βεβαίως, στις διαβουλεύσεις μετά την επίκληση του άρθρου 78 παρ. 3 μπορεί να προστεθούν και άλλα μέτρα αλληλεγγύης από τις χώρες της Ε.Ε., αλλά για την κυβέρνηση το μείζον είναι η θεσμική θωράκιση των κινήσεων που κάνει για τη «σφράγιση» των συνόρων.