Άδεια ειδικού σκοπού θεσπίζεται μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που θα υπογραφεί άμεσα, για τους γονείς για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών ιδρύματων της χώρας και μέχρι τις 10 Απριλίου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι την ειδική άδεια μπορεί να λάβει μόνο ο ένας από τους δύο γονείς και είπε χαρακτηριστικά ότι «για κάθε τέσσερις ημέρες άδειας που παίρνει ο εργαζόμενος, οι τρεις θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και η μία ως κανονική».

Αναλυτικότερα:

  • Την άδεια ειδικού σκοπού, επιπρόσθετη της κανονικής άδειας μπορεί να λαμβάνει ο ένας εκ των δύο γονέων (σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας), με πλήρεις αποδοχές
  • Για κάθε τέσσερις ημέρες άδειας, τρεις θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και μόνο μία θα καταγράφεται ως κανονική άδεια.
  • Σε περιπτώσεις που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα, το κράτος θα καλύψει από τον τακτικό προϋπολογισμό το ένα τρίτο (1/3) των αποδοχών του.Αυτός ο επιμερισμός των βαρών είναι δυναμικός και εξελίσσεται.
  • Σε περιπτώσεις που η άδεια ειδικού σκοπού χορηγηθεί σε εργαζόμενο του δημοσίου τομέα, το κράτος θα καλύψει το σύνολο των αποδοχών του.
  • Εάν λάβει ο ένας γονέας άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού, ταυτοχρόνως. Εάν ο ένας γονέας δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ο/η σύζυγος νοσηλεύεται, ή έχει προσβληθεί από κορονοϊό, ή είναι ΑΜΕΑ.
  • Για τους εργαζόμενους  του ιδιωτικού τομέα, δύναται ο εργοδότης να προτείνει επίσης τη δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, ή εργασία εξ’ αποστάσεως. Για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα δημιουργείται επίσης η δυνατότητα εργασίας με ευέλικτο ωράριο λειτουργίας, όπου αυτό είναι εφικτό.

Ο κ. Πέτσας τόνισε την ανάγκη λήψης νέων μέτρων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία θα αποφασιστούν στο Eurogroup της 16ης Μαρτίου.

Υπενθύμισε επίσης τα μέτρα που έχουν ήδη αποφασιστεί για αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ, των σχολικών εκδρομών και για διοργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων κεκλεισμένων των θυρών αλλά και την αναστολή πληρωμής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τέσσερις μήνες σε κλάδους και περιοχές που διακόπτεται η λειτουργία της επιχειρήσης με κρατική εντολή για πάνω από δέκα ημέρες.