Η χρηματική ενίσχυση είναι συνολικού ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ και σκοπεύει στην άμεση κάλυψη αναγκών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.