Όλες τις προηγούμενες μέρες, τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ήταν υπ’ ατμόν, καθώς οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις πέφτουν…βροχή. Πρακτικά, αυτό σήμαινε ότι οι υπουργοί θα έπρεπε να είναι διαρκώς διαθέσιμοι, ώστε να υπογράφουν τις αποφάσεις και στη συνέχεια αυτές να οδεύουν προς τα ΦΕΚ. Ένας υπάλληλος, δε, μετέφερε τα έγγραφα από υπουργείο σε υπουργείο, προκειμένου να «πέσουν» οι υπογραφές. 

Πλέον, το ζήτημα λύνεται με τη βοήθεια μιας (ακόμα) πλατφόρμας που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι υπουργοί της κυβέρνησης θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά και θα βάζουν ψηφιακή υπογραφή σε ΠΝΠ και ΚΥΑ, προκειμένου να επιταχυνθεί, αλλά και να βελτιωθεί η διαδικασία της νομοθέτησης.