«Η επιδημία του κορoνοϊού είναι ένα σοκ άνευ προηγουμένου και απαιτεί αντισυμβατικά μέτρα για να περιορίσουμε τη διάδοση της μόλυνσης ανέμσα στις χώρες, να ενισχύσουμε τα συστήματα Υγείας, να διαφυλάξουμε την παραγωγή και τη διανομή αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών και, τέλος, να αμβλύνουμε την αρνητική επίδραση που θα έχει αυτό το σοκ στις ευρωπαϊκές οικονομίες», αναφέρουν εισαγωγικά οι 9 ηγέτες στην επιστολή τους προς τον κ. Μισέλ.

Οι ηγέτες αναφέρουν ότι η επιτυχία των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί θα εξαρτηθεί από τον χρόνο που ελήφθησαν, την έκταση και τον συντονισμό των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται από τις διαφορετικές κυβερνήσεις. Ζητούν, δε, από την Κομισιόν να επεξεργαστεί κοινές οδηγίες, μια κοινή βάση για τη συλλογή και την επεξεργασία των επιδημιολογικών δεδομένων, αλλά και μια στρατηγική για την εξέλιξη της επιδημίας. 

Μείζονες, όμως, είναι οι παρατηρήσεις για τα οικονομικά δεδομένα που διαμορφώνονται. Οι ηγέτες αναφέρονται στις πρωτοβουλίες της ΕΚΤ, αλλά και στο πάγωμα του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά τονίζουν ότι, με γνώμονα τη σοβαρότητα της κατάστασης, θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω δράση για να στηριχθούν οι εθνικές οικονομίες. 

«Πρέπει να εργαστούμε επί ενός χρεογράφου που θα εκδοθεί από έναν ευρωπαϊκό θεσμό, το οποίο θα αντλήσει χρήματα από τις αγορές στην ίδια βάση και προς όφελος όλων των κρατών-μελών, εξασφαλίζοντας έτσι σταθερή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για τις πολιτικές που είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλεί αυτή η πανδημία. Τα επιχειρήματα υπέρ ενός τέτοιου κοινού εργαλείου είναι ισχυρά, καθώς όλοι αντιμετωπίζουμε ένα συμμετρικό εξωγενές σοκ, για το οποίο δεν φέρει ευθύνη καμία χώρα, αλλά τις αρνητικές συνέπειες του οποίου τις υποκείμεθα όλοι. Και είμαστε όλοι συλλογικά υπεύθυνοι για μία αποτελεσματική και ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση», τονίζουν οι ηγέτες, ζητώντας επί της ουσίας την έκδοση ενός ευρωομολόγου. 

Προσθέτουν ότι αυτό το εργαλείο ««πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους και διάρκειας ώστε να είναι πλήρως αποτελεσματικό και να αποφύγει κινδύνους αναχρηματοδότησης τώρα ή στο μέλλον. Οι πόροι που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν σε όλα τα κράτη-μέλη τις αναγκαίες επενδύσεις στο σύστημα υγείας και προσωρινές πολιτικές για την προστασία των οικονομιών και του κοινωνικού μας μοντέλου».

Μάλιστα, θέτουν και ζήτημα για αλλαγή του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και παροχή κονδυλίων για τα έτη 2020 και 2021, τουλάχιστον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. 

Τέλος, οι 9 ηγέτες υπογραμμίζουν ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί και για την επόμενη μέρα και να συζητήσουν για το πώς θα οργανωθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες.