Ο βουλευτής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σημειώνει πως στον κατάλογο των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) δεν περιλαμβάνονται οι αγροτικές δραστηριότητες και καμία σχετική πρωτοβουλία ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος δεν έχει αναληφθεί από την κυβέρνηση.

Ρωτά, λοιπόν, τον Υπουργό:

«Πώς προτίθεται να παρέμβει, ώστε να ενταχθούν οι αγροτικές δραστηριότητες στους κλάδους που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού, αλλά και να υπαχθούν οι αγρότες σε καθεστώς επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, αναστολής πληρωμών δόσεων δανείων, οφειλών και ρυθμίσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα και μέχρι να ξεπεραστεί η δυσχερής αυτή κατάσταση;»