«Αν κάναμε διαγωνισμό θα θέλαμε 6-8 μήνες κατ’ ελάχιστο, τι νόημα θα έχει να κάναμε την καμπάνια στο τέλος της χρονιάς;» είπε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε «Πήραμε την ευθύνη και κάναμε τη διαδικασία με ΠΝΠ και πάντα με διαφάνεια. Διαλέξαμε μια εταιρεία γνωστή που μπορεί να φέρει σε πέρας το φόρτο που αναθέσαμε».

«Δεν την κρύψαμε την εταιρεία» είπε επίσης και είπε ότι στο τέλος θα δημοσιευτούν αναλυτικά όλα τα ποσά, ποιος πήρε τι.

«Στο τέλος θα έχετε πλήρη εικόνα με τα ποσά» τόνισε.