Τη συζήτηση, η οποία θα γίνει μέσω της πλατφόρμας zoom webinar, θα συντονίσει ο δημοσιογράφος (Αυγή, Στο Κόκκινο) Σπύρος Ραπανάκης. Όσοι θέλουν να λάβουν μέρος σε αυτή αλλά και σε επόμενες συζητήσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο www.roseband.social στην κατηγορία social-e-vents ή στο Facebook στη σελίδα RosebandTheSocialists ή και απευθείας στο link https://www.roseband.social/socialevents.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν σύντομες τοποθετήσεις, να πάρουν μέρος σε ζωντανές δημοσκοπήσεις ή να καταθέσουν τις ερωτήσεις τους ζωντανά στο QnA της εφαρμογής.