Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 π.μ.  στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ.