Ο Άδωνις Γεωργιάδης, παίρνοντας τον λόγο για να εξειδικεύσει τα μέτρα αρμοδιότητάς του, μίλησε για τους τέσσερις τρόπους στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων. 

Αυτοί είναι:

  • Επιδότηση επιτοκίου 
  • Άντληση ρευστότητας μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙ
  • Παροχή εγγύησης από την Αναπτυξιακή Τράπεζα 
  • Επιστρεπτέα προκαταβολή 

Ακόμα ο υπουργός έκανε λόγο για τις στρατηγικές επενδύσεις

Αναπτυξιακός νόμος: 

Έγκριση από την ΕΕ πρόσθετης δυνατότητας ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων ύψους 2,7 δις ευρώ
2 νέα προγράμματα τον Μάιο 
«Γενική Επιχειρηματικότητα» 
«Επιχειματικότητα πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» 

Έργα ΣΔΙΤ 

Έγκριση νέων έργων ΣΔΙΤ (4 έργα ύψους 365 εκατ. Ευρώ)
Δημοπρατήσεις έργων ΣΔΙΤ εντός Ιουνίου (8 έργα ύψου 1,5 δις)
Ενεργοποίηση συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς (πχ ΕΙΒ, EBRD) για χρηματοδότηση και υποστήριξη έργων ΣΔΙΤ 

Εγκρίσεις νέων Στρατηγικών Επενδύσεων 

Εγκρίσεις νέων Στρατηγικών Επενδύσεων 700 εκ. Ευρώ
Αδειοδοτήσεις Στρατηγικών Επενδύσεων ΑΠΕ 80 εκ. Ευρώ.