Χωρίς τα προβλεπόμενα κριτήρια αναρτήθηκε σήμερα στο Διαύγεια η αγγελία για την πλήρωση της θέσης του προέδρου του ΕΟΠΥΥ. Προθεσμία 20 ημερών έχουν όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν καθήκοντα Προέδρου στον ΕΟΠΥΥ. Στην πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προχώρησε σήμερα το υπουργείο Υγείας, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ο νέος πρόεδρος θα έχει πενταετή θητεία, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

Τα κριτήρια 

Στην προκήρυξη, που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, προκαλεί εντύπωση πώς  «οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή να έχουν ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα υγείας». Δεν απαιτούνται δηλαδή ούτε ειδικά προσόντα, ούτε προϋπηρεσία. 

Τοπικός και όχι διεθνής 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ο διαγωνισμός για την πρόσληψη του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να διεθνής. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προκήρυξη που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, αναφέρει ότι θα δημοσιευτεί σε δύο ελληνικές εφημερίδες. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 ημέρες.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.