Με τη ρηματική διακοίνωση πλέον να βρίσκεται στα χέρια της ελληνικής Κυβέρνησης η αντίστροφη μέτρηση για να έρθει η Συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή έχει ξεκινήσει.

Θέμα ωρών είναι, μπορεί και έως αύριο Παρασκευή, να εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά βάσει της διαδικασίας δεν είναι απαραίτητο να περάσει από την Επιτροπή για να ξεκινήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια. Αυτό προκύπτει καθώς ο ρόλος των Διαρκών Επιτροπών δεν είναι καθοριστικός αλλά απλά εισηγητικός.

Κατά συνέπεια για την εισαγωγή του νομοσχεδίου για τη Συμφωνία των Πρεσπών στην Ολομέλεια, η οποία αναμένεται μετά την Τετάρτη, δεν απαιτείται αυτή να περάσει από την αρμόδια Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων. Ενδεικτικό είναι πως στο άρθρο 70 του Συντάγματος αναφέρεται ότι το κυρίαρχο όργανο για το νομοθετικό έργο της Βουλής είναι αποκλειστικά και μόνο η Ολομέλεια ενώ και ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου ορίζει ότι η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση πρότασης στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με το άρθρο 91 παρ. 6 του Κανονισμού αυτό που ισχύει είναι ότι: «Μετά την επεξεργασία και την εξέταση του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου, η αρμόδια διαρκής επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει προς τη Βουλή έκθεση, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επιτροπής και περιέχει: α) τον αριθμό και τη διάρκεια των συνεδριάσεων μέσα στις οποίες έγινε η επεξεργασία και η εξέταση του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου, καθώς και τα ονόματα των βουλευτών που έλαβαν μέρος σ’ αυτές· β) την πρόταση της επιτροπής για την αποδοχή ή την απόρριψη του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου ή την απόφασή της στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 70 παρ. 2 του Συντάγματος και γ) τις τροποποιήσεις που έγιναν δεκτές και σε περίπτωση εκτεταμένων μεταβολών στο κείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου όπως διαμορφώθηκε από την επιτροπή και έγινε δεκτό από τον αρμόδιο υπουργό ή όπως ψηφίστηκε από την Επιτροπή στις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 70 παρ. 2 του Συντάγματος».

Όπως υποστηρίζουν κοινοβουλευτικές πηγές το συγκεκριμένο άρθρο καταδεικνύει ότι δεν τίθεται θέμα απόρριψης της Συμφωνίας των Πρεσπών από την Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών και υπενθυμίζουν ανάλογη περίπτωση σε νόμο του 2003 όπου τότε η ρύθμιση για το επαγγελματικό ασυμβίβαστο παρ’ όλο που δεν εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της αρμόδιας Επιτροπής, εισήχθη τελικά κανονικά προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.