Παύθηκε από τα καθήκοντά του, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, αντιστράτηγος ε.α. Ανδρέας Ηλιόπουλος έπειτα από τις καταγγελίες του για «κακοδιαχείριση κοινοτικών κονδυλίων».

Στην απόφαση της παύσης με υπογραφή του υπουργού Δημήτρη Βίτσα, η οποία και δημοσιεύεται στην Διαύγεια, αναφέρεται ως λόγος της συγκεκριμένης απόφασης η «αδυναμία συνεργασίας». Έπειτα από τις καταγγελίες που είχε κάνει, ο αντιστράτηγος που είχε την ευθύνη των κέντρων υποδοχής σε νησιά και Έβρο, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στον υπουργό.

Στην απόφαση σημειώνεται χαρακτηριστικά πως: «δεν παρασχέθηκαν επαρκείς εξηγήσεις επί των αιτιάσεων που αναφέρονται στη σχετική κλήση, αντιθέτως επιβεβαιώνονται οι σοβαροί λόγοι αδυναμίας συνεργασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων του, με συνέπεια να τεκμαίρεται σοβαρός λόγος παύσης που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του».