Τις 9 προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής για τη νεανική επιχειρηματικότητα, παρουσίασε η Φώφη Γεννηματά σε συνάντηση με νέους επιχειρηματίες.

Οι προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής που κατατέθηκαν μέσω της προέδρου του στον δημόσιο διάλογο, αποτελούν σύμφωνα με την ίδια ένα «ολοκληρωμένο προοδευτικό σχέδιο» που αν ενεργοποιηθεί «μπορεί να αποτελέσει τη μαγιά της νέας οικονομίας».

Οι 9 προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής:

1. Για κάθε νέο που ξεκινά την δική του επαγγελματική δραστηριότητα, θα παρέχεται απαλλαγή από την φορολογία για 3 χρόνια, και απαλλαγή επίσης για 3 χρόνια από τις ασφαλιστικές εισφορές για συνταξιοδότηση. (αυτά τα χρόνια θα μπορούν να εξαγορασθούν με σταδιακό τρόπο κατά την διάρκεια του εργασιακού βίου).

2. Δημιουργούμε και επεκτείνουμε Ειδικά Αναπτυξιακά Ταμεία κλαδικού/ τομεακού χαρακτήρα (όπως το Equifund), με την συνεργασία διεθνών Ταμείων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) που θα συν-επενδύουν με Ιδιωτικά Κεφάλαια σε κλάδους του μέλλοντος.

3. Διευρύνουμε την πρόσβαση όσων θέλουν να επιχειρήσουν σε αρχικό κεφάλαιο ενθαρρύνοντας τα Ταμεία Συμμετοχών, με την συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα και ειδικά Προγράμματα από το Τραπεζικό Σύστημα, που πρέπει επί τέλους να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ρευστότητας στην Οικονομία.

4. Δίνουμε βάση στην συνεργασία Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων με τις επιχειρήσεις, για να αναπτυχθούν νέες εφαρμογές και να αξιοποιηθούν εμπορικά.

5. Αναβαθμίζουμε την Επαγγελματική Κατάρτιση και τα Προγράμματα Εργασιακής εμπειρίας, ώστε να αντιστοιχούνται οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού με τις νέες ανάγκες.

6. Στηρίζουμε τους νέους αγρότες με δωρεάν παραχώρηση γης, με φορολογικά, ασφαλιστικά μέτρα στήριξής τους, (μείωση φόρου εισοδήματος, αφορολόγητο επιδοτήσεων, αποσύνδεση εισφορών από το εισόδημα, επιστροφή 5 μονάδων ΦΠΑ σε Οργανισμούς και Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμούς).

7. Επιδότηση νέων θέσεων εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα. Για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους, απαλλάσσεται από την φορολογία για 150.

8. Δημιουργούμε σε κάθε Περιφέρεια θερμοκοιτίδα και κέντρα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της έξυπνης εξειδίκευσης, συνδυάζοντας την με την κατάρτιση για επαγγέλματα και υπηρεσίες του μέλλοντος.

9. Σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, θα μπορούμε να δώσουμε «ζωή» σε πρώην βιομηχανικές περιοχές ή εγκαταλελειμμένα βιομηχανικά πάρκα, δημιουργώντας τις Περιοχές Καινοτομίας. Να συγκεντρώσουμε σε μια γεωγραφική περιοχή ιδιωτικά και δημόσια ερευνητικά κέντρα, Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και μικρές ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθούν οι συνέργειες για την υλοποίηση καινοτόμων έργων και ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών. Όπως έχει ήδη γίνει σε μια σειρά χωρών όπως η Εσθονία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία.