Ο κ. Τσίπρας άφησε λίγο τα πολιτικά ζητήματα και απόλαυσε τον καθαρό αέρα της Αρκαδίας.

Με πιο χαλαρή διάθεση συνομίλησε με κατοίκους της Βυτίνας και δεν είπε όχι σε φωτογραφίες.