Όπως φαίνεται από τα θέματα της συζήτησης που παρουσιάζει το e-ota.gr, η Περιφέρεια προχωρά σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό που ανήκει στο Δήμο Ασπροπύργου.

Η συνεργασία αυτή αφορά στην εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος παροχής υπηρεσιών, αναφορικά με την ανάληψη και εκτέλεση τηλεοπτικών παραγωγών.

Ο προϋπολογισμός του εγχειρήματος ανέρχεται σε 210.040,65 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).