Σε κάθε θέση υπήρχε ένα σημειωματάριο με τα αρχικά καθενός, ως δώρο.