«Έπαθε βλάβη το αυτοκίνητό του και έρχεται εναλλακτικά» είπε ο κ. Τασούλας.

Τελικά στις 11:03 ο κ. Μανωλάκος μπήκε στην αίθουσα και αναγγέλθηκε από τον προεδρεύοντα.