Ζήτημα ημερών είναι η αλλαγή του ονόματος της πΓΔΜ στις πινακίδες στα σύνορα της χώρας, στις διπλωματικές-προξενικές κατοικίες αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, προκειμένου να τοποθετηθούν οι νέες πινακίδες, τα Σκόπια περιμένουν το «πράσινο φως» από την Αθήνα για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η κύρωση από την ελληνική Βουλή του πρωτοκόλλου προσχώρησης της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε περίπου μία εβδομάδα.

Μετά την κύρωση του πρωτοκόλλου, τα αρμόδια υπουργεία, τα κρατικά όργανα και θεσμοί, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι μετοχικές εταιρείες που υπάγονται στην ιδιοκτησία του κράτους, θα πρέπει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας μετά τη θέση σε ισχύ των τεσσάρων τροπολογιών του Συντάγματος της χώρας να πραγματοποιήσουν αλλαγή των πινακίδων στις συνοριακές διόδους και στα κρατικά σύνορα της χώρας μας, στις διπλωματικές-προξενικές αντιπροσωπείες, καθώς και στις εισόδους των υπηρεσιών.

Για την ίδια διαδικασία, ανάλογες συστάσεις θα λάβουν και οι μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης.