Πολλές ιδιαιρότητες παρουσιάζουν οι Ευρωεκλογές του Μαΐου από τις οποίες θα προκύψει το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Κάλπες θα στηθούν σε 27 αντί 28 κρατών το 2014, μετά την απόφαση της Μεγάλης Βρετανίας για αποχώρηση από την Ένωση. Εξαιτίας της εξέλιξης αυτής, οι Ευρωπαίοι θα εκλέξουν 46 βουλευτές λιγότερους από την προηγούμενη φορά, 705 έναντι 751. 

Οι διαφοροποιήσεις δεν είναι λίγες μεταξύ των κρατών μελών. Η ημέρα της ψηφοφορίας κυμαίνεται από την 23η ως την 26η Μαΐου, ενώ τόσο η ηλικία υποβολής υποψηφιότητας, όσο και το ελάχιστο ποσοστό που χρειάζεται ένα κόμμα για να εκπροσωπηθεί δεν είναι ενιαίο. 

Οι ευρωβουλευτές που θα εκλέξει η κάθε χώρα το 2019, έχουν ως εξής:

Η Γερμανία 96 βουλευτές όσους ακριβώς και το 2014. 

Η Γαλλία 79 από 74  

Η Ιταλία 76 από 73  

Η Ισπανία 59 από 54

Η Πολωνία 52 από 51

Η Ρουμανία 33 από 32

Η Ολλανδία 29 από 26

Το Βέλγιο 21

Η Τσεχία 21

Η Ελλάδα 21

Η Ουγγαρία 21

Η Πορτογαλία 21

Η Σουηδία 21 από 20.

Η Αυστρία 19 από 18.

Η Βουλγαρία 17.

Η Δανία 14 από 13.

Η Σλοβακία 14 από 13.

Η Φινλανδία 14 από 13.

Η Ιρλανδία 13 από 11

Η Κροατία 12 από 11.

Η Λιθουανία 11.

Η Λετονία 8.

Η Σλοβενία 8

Η Εσθονία 7 από 6. 

Η Κύπρος 6.

Το Λουξεμβούργο 6

Η Μάλτα 6. 

Τρόποι ψηφοφορίας:

Τέσσερις χώρες δεν επιτρέπουν καθόλου τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία των ευρωεκλογών από το εξωτερικό. Είναι η Τσεχία, η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Σλοβακία. Με επιστολική ψήφο επιτρέπεται η ψηφοφορία στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ισπανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία.

Στις πρεσβείες και προξενεία των χωρών της ΕΕ που κατοικούν μπορούν να ψηφίσουν οι πολίτες του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Κροατίας, της Ιταλίας, της Κύπρου, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

Δια πληρεξουσίου αντιπροσώπου μπορούν να ψηφίσουν μόνον οι πολίτες του Βελγίου, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, ενώ ηλεκτρονική ψήφος είναι δυνατή μόνον για τους Εσθονούς.

Οριο εκλογής κόμματος με βάση την εθνική νομοθεσία

Το εκλογικό κατώφλι για την εκλογή ευρωβουλευτή είναι 5% για την Τσεχία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Λιθουανία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.Το 4% ισχύει για την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σουηδία, 3% για την Ελλάδα και 1,8% για την Κύπρο. Οι υπόλοιπες χώρες δεν θέτουν ελάχιστο όριο.

Το ελάχιστο ηλικιακό όριο για υποβολή υποψηφιότητας

Στις περισσότερες χώρες ισχύει το 18ο έτος. Το 21ο ισχύει για το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Πολωνία, την Σλοβακία και την Κύπρο.Το 23ο ισχύσει για τη Ρουμανία και το 25ο για την Ελλάδα και την Ιταλία.

Ημέρα ψηφοφορίας

Στις περισσότερες χώρες μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα οι εκλογές θα γίνουν στις 26 Μαίου. Στις 23 θα γίνουν στην Ολλανδία, στις 24 στην Ιρλανδία, στις 25 στη Λετονία, Μάλτα και στη Σλοβακία.