Χαρτοφυλάκιο με μετοχές, αμοιβαία και άλλα επενδυτικά προϊόντα αξίας 2.725.881 δολαρίων κατέχει ο ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου.

Το χαρτοφυλάκιο αυτό, σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες του το κατείχε το 2015, όταν δεν είχε ακόμα υπουργοποιηθεί.

Την ίδια χρονιά, δήλωσε εισοδήματα 453.429 δολάρια.

Η σύζυγός του, αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου κατείχε μετοχές 340.000 δολαρίων σε χρηματιστήρια.

Επίσης, η κυρία Αντωνοπούλου έχει σε ελληνικές Τράπεζες καταθέσεις ύψους 11.400 ευρώ.

Από κοινού έχουν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού 480.154 δολάρια.

Διαθέτουν μάλιστα και διαμέρισμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δείτε ΕΔΩ το Πόθεν Έσχες τους.