«Σε τολμηρές και δίκαιες ρυθμίσεις για το μεγάλος άχθος των κόκκινων δανείων» καλεί η παράταξη της Κατερίνας Παπακώστα, Νέα Ελληνική Ορμή, κάνοντας λόγο για σεισάχθεια.
 
Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «τα δάνεια αυτά δεν είναι ίδιας μορφής και ίδιας κατηγορίας και είναι ανάγκη η κυβέρνηση να ζητήσει λογαριασμό και πεπραγμένα των τραπεζών, για το πως έχουν κατηγοριοποιήσει τα δάνεια. Διότι είναι δεδομένο ότι όφειλαν να κάνουν και κατηγοριοποίηση και εξέταση κάθε μιας περίπτωσης ξεχωριστά. Μάλιστα αυτό αναφέρεται ρητά και στις συμβάσεις που έχουν συνάψει οι Τράπεζες με FUNDS».
 
Σύμφωνα με τη Νέα Ελληνική Ορμή, «υπάρχουν δάνεια, τα οποία έχουν συνάψει με τράπεζες ανώτατοι η πάσης κατηγορίας κρατικοί υπάλληλοι και ενώ είναι δεδομένες και οι αμοιβές τους και η ιδιωτική τους περιουσία, οι τράπεζες ανέχθηκαν επί χρόνια και δεν επεδίωξαν να πάρουν ούτε συμβολικό ποσό. Προφανώς οφείλεται σε άλλη στόχευση των τραπεζών και όχι σε αδυναμία τους. Κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπισθεί ειδικά, ιδίως όταν υπάρχουν διαλυμένες οικογένειες, αποκρύψεις εισοδημάτων.

Υπάρχουν δάνεια όπου οι υπόχρεοι βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να πληρώσουν και η αδυναμία αυτή είναι συνέπεια της οικονομικής κρίσης είτε αποκλειστικά, είτε κατά κύριο λόγο.

Σε αυτά τα δάνεια, που είναι τα περισσότερα η Νέα Ελληνική Ορμή προτείνει σεισάχθεια οριστική και κοινωνικά δίκαιη.

Υπάρχουν δάνεια πλήρως εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία. Πολλά από αυτά τράπεζες τα άφησαν να «κοκκινίσουν», χωρίς να επιδιώξουν ικανοποίηση από μέρος της ακίνητης περιουσίας, με την οποία είναι εξασφαλισμένα.

Κάθε τραπεζικό ίδρυμα να αποδείξει σε κάθε δάνειο αυτής της κατηγορίας ότι επεδίωξε δίκαιη ικανοποίηση, ανάλογη ακριβώς του δανείου και απέτυχε πριν χαρακτηρίσει το δάνειο κόκκινο και το δώσει στους γνωστούς πλειστηριασμούς που προκάλεσαν κοινωνική αναστάτωση και αγανάκτηση.

Υπάρχουν και δάνεια που δεν εξυπηρετήθηκαν από έχοντες και κατέχοντες με σκοπό και τα δάνεια ενδεχομένως να καρπωθούν και όλη την περιουσία τους να διατηρήσουν ακέραιη, να την αυξήσουν με επαναγορές των δανείων τους σε ένα ελάχιστο ποσοστό τους.
 
Στην εποχή της Πληροφορικής, είναι δεδομένη η ικανότητα της αυτόματης ανάλυσης κάθε δανείου και αυτές τις αναλύσεις πρέπει να παρουσιάσουν οι υπόχρεοι και πρώτα εξ' όλων τα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία υπόκεινται σε αυτήν την υποχρέωση και έχουν την ικανότητα και οφείλουν να είναι μηχανοργανωμένα καθώς συντηρούνται με δημόσιο χρήμα μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων», καταλήγει η Νέα Ελληνική Ορμή.