Στα περί μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας επιμένει το Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, στη ρηματική διακοίνωση που έστειλε στον ΟΗΕ.

Στον πίνακα με τη στήλη «Nationality (Citizenship)» δηλαδή «εθνικότητα (ιθαγένεια)», αναγράφεται στα αγγλικά «Μακεδόνας» ή «Πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας».

Στη στήλη «γλώσσα» αναγράφεται «Μακεδονική».

Επίσης στο πώς θα προσδιορίζονται τα εμπορικά σήματα και τα προϊόντα και γενικά πώς θα είναι ο επιθετικός προσδιορισμός αναφέρεται το «μακεδονικός».

Τα ίδια πάνω - κάτω αναφέρονται και σε έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών της γείτονος χώρας για τη Συμφωνία των Πρεσπών, το οποίο είναι χρηστικό.

Στις οκτώ ερωτήσεις και απαντήσεις για τη Συμφωνία των Πρεσπών αυτοπροσδιορίζονται ως «Μακεδόνες», ομιλούντες την μακεδονική γλώσσα.

Στις ερωταποκρίσεις αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η γλώσσα μας είναι η μακεδονική, όπως ήταν και πριν τη Συμφωνία με την Ελλάδα

Στην ερώτηση αν χρειάζεται να αλλάξουν τα αρκτικόλεξα της χώρας, η απάντηση είναι: «Όχι παραμένουν τα ίδια με πριν: MK και MKD».

Αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών

Πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, σχολιάζοντας «διαστρεβλώσεις» αναφορικά με το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Βόρειας Μακεδονίας, ανέφεραν τα εξής:

-Η ρηματική διακοίνωση αναφέρεται στην υπηκοότητα των πολιτών της γείτονος ως «Μακεδόνας/πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας». Ήτοι, είναι διατύπωση που προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών και συνεπώς ο όρος “Μακεδόνας/πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας” ειναι ενιαίος, δεν περιέχει δύο εναλλακτικές ούτε  απομονώνεται κάποιο συστατικό του. 

-Η ως άνω διατύπωση δεν αφορά την εθνότητα των πολιτών της γείτονος χώρας, όπως εσφαλμένα αναφέρουν ορισμένα ΜΜΕ. Αυτό άλλωστε προκύπτει σαφώς από την αναφορά σε «Nationality(Citizenship)» που περιλαμβάνεται στη ρηματική διακοίνωση, ενώ έχει εξηγηθεί επαρκώς και πολλάκις στο πλαίσιο του δημοσίου διαλόγου η αναντιστοιχία μεταξύ «εθνότητας» και «ιθαγένειας» και έχει υπάρξει και σχετική τροποποίηση του Συντάγματος από τη γείτονα.

- Η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει ότι «ο επιθετικός προσδιορισμός για το Κράτος, τα επίσημα οργανά του και τις άλλες δημόσιες οντότητες θα ευθυγραμμίζεται με το επίσημο όνομα», ήτοι “της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» ή «της Βόρειας Μακεδονίας». Σε ό,τι αφορά αλλους επιθετικούς προσδιορισμούς, καθώς και ιδιωτικές οντότητες και δρώντες που δεν έχουν σχέση με το Κράτος και τις δημόσιες οντότητες, δεν έχουν συσταθεί με νόμο και δεν απολαμβάνουν οικονομικής υποστήριξης από το Κράτος, η ρηματική διακοίνωση αναφέρει ότι «δύνανται να» αναφέρονται ως «μακεδονικός/ή». Αντίστοιχα, σε αυτές τις περιπτώσεις, δύναννα χρησιμοποιούνται και άλλοι επιθετικοί προσδιορισμοί, πχ «βορειομακεδονική κοινωνία, γεωργία της Βόρειας Μακεδονίας). 

-Αναφορικά με τις εμπορικές ονομασίες και τα σήματα προϊόντων και αντίθετα με τους ισχυρισμούς που προβάλλονται σε ορισμένα ΜΜΕ, η πλευρά των βορείων γειτόνων μας δεν ζήτησε την κατοχύρωση του προσδιορισμού «μακεδονικός/ή». Αντιθέτως, η ρηματική διακοίνωση αναφέρεται ρητώς στη σχετική διαδικασία που προβλέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών, διαχωρίζοντας το ζήτημα των εμπορικών ονομασιών και σημάτων από τις προηγούμενες αναφορές σε επιθετικούς προσδιορισμούς που αφορούν σε κρατικές και μη κρατικές οντότητες.