Την Τρίτη και Τετάρτη, 12 και 13 Φεβρουαρίου και σε δυο συνεδριάσεις θα ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρώτη συζήτηση για τη λήψη απόφασης επί των προτάσεων για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, η συζήτηση θα γίνει επί του πορίσματος που κατέθεσε η Επιτροπή της Βουλής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, θα ξεκινήσει και τις δυο μέρες από τις 10:00 το πρωί, την Τρίτη θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα και την Τετάρτη στις 22:00 το βράδυ. 

Οι αποφάσεις σχετικά με το ποιες διατάξεις του Συντάγματος θα κριθούν αναθεωρητέες θα ληφθούν από την Ολομέλεια της Βουλής σε δυο διαδοχικές ψηφοφορίες που πρέπει να απέχουν μεταξύ τους έναν μήνα.