Πραγματοποιείται σήμερα στη Βάρνα η τετραμερής Συνάντηση Kορυφής χωρών των Βαλκανίων, με συμμετοχή των ηγετών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Σερβίας. 

Στη Σύνοδο θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή, τη διασυνδεσιμότητα και την οικονομική συνεργασία στα πεδία των σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών, καθώς και ζητήματα που αφορούν στην ενέργεια και τις υποδομές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να σταθεί στο ότι η επιτυχής υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία υποστηρίζουν όλες οι χώρες της περιοχής, θα έχει πολλαπλά οφέλη για τη σταθερότητα και την οικονομική συνανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ παράλληλα η Βόρεια Ελλάδα αναβαθμίζεται πολλαπλώς και καθίσταται ως ένας από τους σημαντικότερους περιφερειακούς ενεργειακούς, εμπορικούς ναυτιλιακούς και μεταφορικούς και διαμετακομιστικούς κόμβους. 

Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να αναδείξει τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας για την περιοχή και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ως σύνδεσμος ανάμεσα στη Ν.Α. Μεσόγειο και τη Ν.Α. Ευρώπη.

Πρόκειται για την 5η συνάντηση κορυφής του εν λόγω σχήματος από τον Σεπτέμβριο του 2017, κάτι το οποίο αποδεικνύει τη μεγάλη δυναμική του εγχειρήματος και τη σημαντική του συμβολή του στην περιφερειακή συνεργασία σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και την ευρωπαϊκή προοπτική χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. 

Στο γεύμα εργασίας θα συμμετάσχει, κατόπιν πρόσκλησης της Βουλγαρίας, και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, με τον οποίο θα συζητηθούν θέματα συνεργασίας του Ισραήλ με χώρες της Ν.Α. Ευρώπης σε ζητήματα νέων τεχνολογιών, νεοφυών επιχειρήσεων και ενέργειας.