Στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση που έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μετά το τέλος της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. 

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τετάρτης με την ονομαστική ψηφοφορία.

Αρχικά η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να αρχίσει η συζήτηση στις 10 το πρωί. Αργότερα όμως αποφασίστηκε η μετάθεση κατά δύο ώρες της έναρξης της συζήτησης, κατόπιν αιτήματος του Πάνου Καμμένου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράδοση - παραλαβή στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Όπως έχει ήδη γράψει το Reader.gr, το Μαξίμου δεν φαίνεται να ανησυχεί καθόλου για την ανανέωση της εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και μάλιστα αρμόδιοι παράγοντες υποστηρίζουν ότι οι 151 έχουν «κλειδώσει» και θα συγκροτήσουν εκ των πραγμάτων μία νέα κυβερνητική πλειοψηφία.

Η διαδικασία

Η διήμερη συζήτηση θα ανοίξει και θα κλείσει με ομιλία του πρωθυπουργού, ενώ αντιστοίχως αναμένεται να μιλήσουν δύο φορές και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Επίσης σχεδιάζεται να λάβουν το λόγο περί τους 60 βουλευτές.

Υπενθυμίζεται ότι η ψηφoφoρία για τις πρoτάσεις εμπιστoσύνης των πρoηγoύμενων παραγράφων είναι πάντoτε oνoμαστική. Kατ’ αυτήν ψηφίζoυν και oι Yπoυργoί και Yφυπoυργoί, αν είναι μέλη της Boυλής.

H Kυβέρνηση απoλαύει της εμπιστoσύνης της Boυλής αν oι πρoτάσεις των πρoηγoύμενων παραγράφων εγκριθoύν από την απόλυτη πλειoψηφία των παρόντων βoυλευτών, η oπoία όμως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από τα δύo πέμπτα (2/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών.