Ο εκτυπωτής και κατά συνέπεια το χαρτί, το toner και το μελάνι αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Όσοι κάνουν επαγγέλματα γραφείου το γνωρίζουν πολύ καλά. Δεν είναι, όμως, σίγουρο ότι γνωρίζουν το πώς πρέπει να διαχειρίζονται τα αναλώσιμα του εκτυπωτή, ώστε να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Πολλές εταιρείες που ανακατασκευάζουν δοχεία υποστηρίζουν ότι η εκ νέου χρήση των δοχείων είναι καλύτερη για το περιβάλλον, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. H HP, όμως, η οποία περιλαμβάνεται στη λίστα The Climate "A" της αναφοράς Global Climate Change της CDP για δέκα συνεχόμενα χρόνια, μάς εξηγεί πως υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην εκ νέου χρήση των δοχείων και στην ανακύκλωσή τους.

Τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP, τα οποία έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα και μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ περιορίζουν τη σπατάλη χαρτιού λόγω επανεκτυπώσεων και δεν είναι υπέρ της ανακατασκευής των δοχείων, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή αποβλήτων και στην εξάντληση των φυσικών πόρων.

Συγκεκριμένα η HP με τη χρήση δοχείων γραφίτη ωφελεί το περιβάλλον με τους εξής τρόπους:

1. Σε όλους τους τομείς που μελετήθηκαν (από την κλιματική αλλαγή μέχρι την κατανάλωση ενέργειας), τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP είχαν μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα ανακατασκευασμένα δοχεία γραφίτη, καθιστώντας την HP την καλύτερη επιλογή. 

2. Η HP δημιουργεί νέα προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά και περιορίζει τη σπατάλη. Η διαδικασία ανακύκλωσης κλειστού κύκλου της HP αξιοποιεί τα πλαστικά υλικά των ανακυκλωμένων δοχείων HP για την κατασκευή νέων αυθεντικών δοχείων μελάνης και γραφίτη ΗΡ. Τα ανακατασκευασμένα ή αναγομομένα δοχεία εμποδίζουν την κατάληξή τους στη χωματερή.

3. Τα αυθεντικά δοχεία HP που ανακυκλώνονται μέσω του προγράμματος HP Planet Partners δεν αναπληρώνονται, δεν μεταπωλούνται και δεν καταλήγουν ποτέ σε χωματερή. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης HP Planet Partners σάς δίνει τη δυνατότητα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα αυθεντικά δοχεία HP δωρεάν και εύκολα.

4. Η HP διαθέτει ολιστικά προγράμματα βιωσιμότητας. Η HP έχει αναγνωριστεί ως κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως για τις δράσεις και τις στρατηγικές της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η HP μετράει και κοινοποιεί τόσο το αποτύπωμα άνθρακα και νερού των διαδικασιών της, όσο και τα αντίστοιχα αποτυπώματα της προμηθευτικής αλυσίδας της. Οι εταιρείες που ανακατασκευάζουν δοχεία συχνά εμφανίζονται να έχουν περιβαλλοντικά διαπιστευτήρια, αλλά σπάνια παρέχουν διαφανείς αναφορές με βάση τα διαθέσιμα πρότυπα ή αναφέρονται στις μετρήσεις ή τις μειώσεις του αποτυπώματος άνθρακα.